1. Ürünler
 2. BiO.data

Creative & Innovative TRUSTONE Turkey

BiO.data

Ürün Bilgisi
Personel Devam Takip
Bordro Modülü
Yemekhane Modülü
Ziyaret
Bek

 • Detaylı Bilgi
 • Özellikler
 • Bilgi Talep Et
 • Ürün Görselleri
 • Dosyalar
 • Video

BiO.data Türkiye'nin en iyi, en yetkin ve en stabil çalışan personel devam takip yazılımıdır.

Trustone ürünleri ile mükemmel bir uyum içerisinde çalışan BiO.data ile personellerinize ait özlük bilgilerini tutabilir, verileri başka bir kaynaktan aktarabilir, personelinizin geçiş kontrollerini ve işe devam ve mola durumunu ayrıntılı bir şekilde takip edebilirsiniz.

BiO.data modülerdir:

 • ► Personel Giriş/Çıkış ve Hareket Modülü
 • ► Personel Devam Takip Modülü
 • ► Bordro  - Mesai Modülü
 • ► Yemekhane Modülü
 • ► Ziyaretçi Kontrol Modülü
 • ► İzin - Mazeret Modülü
 • ► Otomatik uyarı ve raporlama modülü
 • ► Active Directory Entegrasyon Modülü
 • ► İnsan Kaynakları Yazılım Entegrasyon Modülü
 • ► Bekçi Tur Sistemi

BiO.data PERSONEL DEVAM TAKİP SİSTEMLERİ

 

BiO.data - PERSONEL DEVAM TAKİP SİSTEMİ MODÜLÜ 

 

Geliştirmiş olduğumuz Personel Devam Kontrol Sisteminin amacı, personelin devam kontrolünü sağlayarak çalışma yeri üzerindeki verimliliğin kontrolünü arttırmaktır.


Program kart okuyucu, parmak izi okuyucu, iris tanıma vb. cihazlar ile alınan kayıtların izlenilmesini ve hesaplanmasını sağlar.
İşletmenin yapısına göre raporlar, kişi, departman, bölüm ve firma bazında alınabilir.
Esnek kullanıcı tanımlama kısmı ile kullanıcı sadece yetkili olduğu departmanla ilgili bilgilere ulaşabilir.
Ayrıca belirtilen e-mail adreslerine belirlenen zamanlarda belirlenen raporlar otomatik e-posta gönderimi yapılabilir.

Alınabilen Raporlar:


 • ►Hareket Raporu
 • ►Günlük Giriş-Çıkış Raporu
 • ►İçeride Kim Var Raporu
 • ►Erken Çıkanlar
 • ►Geç Gelenler
 • ►Aylık Giriş Çıkış Raporu
 • ►Gelmeyenler Raporu
 • ►Yetkilerdeki Kişiler Raporu:
 • ►Kimde Ne Yetki Var Raporu
 • ►Fazla Mesai Raporu
 • ►Molada Fazla Kalanlar Raporu
 • ►İzinliler Listesi
 • ►Personel Mazeret

Personellerin kuruma geç geliş veya erken çıkışlarını listeleyerek Word formatında savunma- tutanak hazırlayan raporumuzdur.

 • ►Dışarıda Kim Var Raporu
 • ►Personel Durum Raporu

Personellerin İlk giriş, Son çıkış, mesai içi çalışması, dışarıda geçirdiği zaman, yemek molasında çalıştığı süre, belirtilen tarihteki geç geldiği süre, erken çıktığı süre vb. gün içerisinde yapilan hareketleri analiz edip detaylı olarak gösterildiği raporumuzdur.

 • ►Personel Listesi:

 

Bu raporlarımız dışında kurumlara özel raporlar üretilebilmektedir.

Personel hareketleri veya personel bilgileri diğer bordro ve insan kaynakları programlarına bilgi transferi mümkündür.

 

BiO.data - PUANTAJ/Vardiya TAKİP SİSTEMİ MODÜLÜ

 

Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru işi yapmalarını sağlayacak yazılımların, firmalarda insan faktörü başarı grafiğini yükseltmede belirleyici olacaktır.

Saat ücretli çalışan personelin bordroya esas ücretlerini belirlemek üzere net çalışma saatlerini oluşturur.
Personelin yıllık izin, fazla mesai ve diğer ücretli / ücretsiz tüm izin kayıtlarının takip edilmesini sağlar
4857 iş kanuna göre otomatik haftalık denkleştirme yapar

Puantajı yapılan tüm personellerin, istenilen formatta rapor alınmasını sağlar.

 • ►İşletmenin yapısına göre, şirket, bölüm, birim, işletme, alt bölüm kavramları tanımlanabilir.
 • ►Personele ait firma, çalışma, özlük bilgileri ve kullanıcı tarafından tanımlanabilen 30 adet ek kırılım noktası içermektedir. Girilen tüm bilgilerle sorgulama işlemi yapmak mümkündür.
 • ►Her türlü çalışma düzenine uyabilecek çalışma türleri oluşturulabilir.
 • ►Aylık ve yıllık çalışma planları yapma imkânları sunar.
 • ►Farklı çalışma ve ücretlendirme sistemine sahip ayrı çalışma grupları oluşturulabilir. İdari Grup, Mesaili Grup, Vardiyalı Grup vb.
 • ►Personelin çalışma düzenine göre posta ve dönerli vardiyalar tanımlanabilir. Alternatif vardiya tanımlandıktan sonra,  program personellin giriş çıkış saatine uygun vardiya otomatik değiştirir. Personellere toplu posta atanabilir.
 • ►Giriş-çıkış Raporları, geç gelenler, erken çıkanlar, izinliler, mesai yapanlar, devamsızlar gibi çeşitli takip ve raporlamalar alınabilir.
 • ►Personelin her türlü izin durumu PDKS programı üzerinden tanımlanabilir.
 • ►Ücretsiz, ücretli, yıllık izinler tanımlanıp, istenilen tarihler arasında raporlamaya dönüştürülebilir.
 • ►Silinen veya işten ayrılan personellerin tüm geçmiş hareketlerine ulaşma imkânı vardır.
 • ►Personelin kart basmayı unuttuğu durumlarda giriş çıkışlarda manuel düzeltme yapılabilir.
 • ►Her türlü izin tanımlanabilir.
 • ►Personele ait çalışma bilgileri, kart numarası, departman bilgileri, idari bilgileri girilebilir , puantaj işlemine dahil olan personelin ayrımı , fazla mesai alması istenilen personelin ayrımı sağlanabilinir.
 • ►Günlük Puantajda, personellerin tüm hareketleri ayrıntılı şekilde gösterilir ve ne kadar çalışmış, ne kadar mesaisi var, aldığı izinleri ayrıntılı şekilde çalışma tiplerine göre dağılımlı gösterilir  ve üzerinde   gerekli  tüm işlemleri yapabilmenize olarak sağlar,  buradaki veriler  Excel’e aktarımı yapılarak  gözlem ve kontrol yapılabilinir.
 • ►Aylık puantajda, ay içerisindeki normal çalışmaları, fazla mesaileri,  eksik mesaileri vb. kolonlarda toplamlı olarak gösterilir  ve Excel’e aktarım yapılabilinir.
 • ►İstenilirse, personele onaylı fazla mesai girişi yapılabilinir.
 • ►Raporlarda, işe gelmeyen, geç gelen,  erken çıkan,  izinli personelleri, personellerin hareketlerini  ayrıntılı şekillerde  döküman  alınabilinir  ve mevcut olan raporlar dışında  kullanıcının isteğine göre esnek  rapor hazırlanabilir
 • ►Haftalık tatil hakediş koşulu tanımlanabilir. Bu koşul gün veya saat olarak belirtilebilir..
 • ►Raporlada, kişi bazlı, yada departman bazı toplam teorik çalışmasını, filli çalışmasını gösteren ayrıntılı çalışma raporu alınabilir ve verimlilik analizi yapılabilir.
 • ►Aylık Çalışmasına göre kişilerin çalışma saatleri hesaplanır.
 • ►Programda kullanıcı bazında istenilen ekranların kullanılması, istenilen departmanlarının gösterilmesi gibi yetkiler verilebilir.
 • ►Personelin geçiş zamanları program üzerinden değiştirilebilir. Yapılan tüm değişiklikler, asıl bilgilerle birlikte saklanır, gerekli olunca tekrar gerçek saat bilgilerine ulaşılması sağlanır.
 • ►Puantaj tablosundan, diğer bordro ve insan kaynakları programlarına bilgi transfer edilmesi mümkündür.

 

BiO.data -  ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ MODÜLÜ

 

 • Ziyaretçi Bilgilerin Kayıt altına alınması ve raporlanması
 • Ziyaretçi Kart Yet-kilendirmesi
 • Kamera ile Otomatik Ziyaretçi Yüz Fotoğrafı Çekme
 • Kamera ile Ziyaretçi Kimlik, Pasaport vb. bilgilerini Fotoğrafını Çekme
 • Ziyaretçi girişi yapıldığından itibaren Giriş-Çıkış Raporları

 

Güvenliğin ön planda olduğu şirketlerde Parmak İzi, Yüz, Göz tanıma, Kart Okuma vb. teknolojilerle de birlikte kullanılabilir. (Sistemler istenilen şekillerde projelendirilir.)

Ziyaretçi programında dilediğiniz anda içerdeki ziyaretçiler, ayrılan ziyaretçiler yada tüm ziyaretçi giriş-çıkış hareketleri raporlandırılarak görülebilir.

Ziyaretçinin kimlik bilgilerinin (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) yanısıra kimliğinin fotoğrafı çekilerek de kayıt yapılabilir.

Daha önce kaydı alınmış olan ziyaretçilerin kimlik bilgilerini her seferinde tekrar kaydetmeye gerek yoktur, bir kere girilen ziyaretçi kaydı bilgileri, bir sonraki ziyarette otomatik olarak doldurulmaktadır.

Yetkisi olmayan karta yetki atandıktan sonra, ziyaretçi binada dolaştığı süre içerisinde, kendisine yetki verilen bölümlere bu kartı okutarak girebilir, ziyaretçi çıkışını yaptığı taktirde kartta hiçbir yetki bulunmaz.

Ziyaretçi kayıt işlemlerinin kısa süre içinde yapılması ve kayıttan sonra kart/parmak izi yetkilerinin hemen yüklemesi ayrı bir avantaj sağlamıştır.

Ziyaretçi Programın en önemli avantajı, personelin yetkili olan kartın unutulması durumunda personele ziyaretçi kartı verilebilir ve unutulan kartın yetkisi gün içerisinde alınarak verilen ziyaretçi kartına aktarılır. Parmak izi üzerinden takipte ise böyle bir işleve ihtiyaç yoktur. Kullanıcı ne zaman kartını unutan personelin ziyaretçi kaydının çıkışını yaparsa , unutulan kart aktif duruma getirilir.

Alınabilen Raporlar

 • ►Firma seçeneği ile yapılan seçime göre ziyaretçinin hangi şirket ya da departmana geldiğine ait bilgiler belirtilen zaman aralığında raporlanır.
 • ►Tır ve Araç girişlerinde ‘Random’ arama yapılabilir.
 • ►Personel seçeneği ile seçili personelin belirtilen zaman aralığındaki ziyaretleri görüntülenir.
 • ►Kart seçeneği ile ziyaretçi kartları listelenir ve seçilen kart ile yapılan ziyaretler listelenir.
 • ►Kartını Unutan Personel raporu ile ziyaretçi kartı kullanan personeller listelenir.
 • ►Tüm Ziyaret Listesi seçeneği ile belirtilen tarih aralığında yapılan tüm ziyaretler listelenir.
  ►Ziyaretçi Firmaları seçeneği ile ziyarette bulunan firmaların belirtilen zaman aralığındaki bilgileri raporlanır.

 

BiO.data -  YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ MODÜLÜ

 

İşletme boyutu büyüdükçe yemekhane daha önemli bir maliyet noktası olmaya başlar ve her önemli maliyet noktasında olduğu gibi iyi denetlenmesi firmalar açısından tasarruf, zaman ve ekonomik kazanım için bir gerekliliktir. Bu noktada bizim çözümümüz firmalara yemekhanelerinde bu bilgiyi sağlamaktadır.

Kamu kurumlarına getirilen en son yönetmelik ve tasarruf tedbirleri ile uyumlu olarak çözümlerimiz entegre edilmiştir.
Yemekhane yazılımımız ile yemekhane giderlerini kolayca hesaplamak için, toplam yenen yemek miktarı raporlanmaktadır.

Yemekhane hizmetinden yararlanan kişilerin bilgilerini gösteren, tanınan haktan daha fazla yararlanmaya çalışan veya bu hizmetten yararlanmaması gereken kişiler için önlemler alınabilir.

Özellikle yemek hizmetini dışarıdan satın alan ve kişi başına ödeme yapılan firmalarda kontrolü sağlamak açısından son derece kesin çözümlü bir sistemdir.

 • ►İşletme yemekhanesinde yenen, fatura edilen veya edilmesi istenen net yemek sayısının raporlanması sağlanır.
 • ►Turnikelerde sıra içerisinde birden fazla kart/parmak izi okumalarla ilgili analizler yaparak net yemek sayısını raporlar.
 • ►Fabrikalar için Maliyet merkezi bazlı, Taşeron yemekhane için firmaya kesilecek fatura rakamını ve şirketinizde çalışan taşeronlardan hangi firmanın ne kadar yemek yediğini raporlar.
 • ►Gün içerisinde alınan yemek sayısı,
 • ►Vardiya seçimi ile yenen yemek sayısı
 • ►Birden fazla yemekhane var ise, yemekhane bazında yenilen yemek sayısı
 • ►Kişi bazlı günlük, haftalık, aylık ve yıllık yemek yeme adedi raporu alınabilir.
 • ►Firma bazında günlük, aylık, yıllık yemekhane de yenen yemek sayısı raporlanır.

 

BiO.data -  İNSAN KAYNAKLARI ENTEGRASYONLARI

 

Projelendirilen sistemin tasarlandığı hali ile uygulanması safhasında da BiO.data işletmeleri yalnız bırakmaz. Sistem ne kadar iyi düşünülmüş olsa da uygulaması doğru yapılmamış ise bir anlam taşımayacaktır.

Projenin gerektiği kalitede, hak ettiği ürün ve teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmesi sunduğumuz tamamlayıcı ve başarıyı getiren hizmetlerden birisidir.

Trustone’ ın ürettiği tam entegre çözümler ile sistemlerdeki hata payı minimize edilmekte, işgücünden tasarruf sağlanmaktadır.

Güvenlik sistemindeki geçiş verileri alınarak PDKS yazılımı üzerinde puantajı yapılabilmekte ve SAP, Oracle, Ax, Logo, IFS vb. bordro yazılımlarına otomatik olarak aktarılabilmektedir. Benzer şekilde başka bir sistem üzerinden iş akti sonlandırılan personelin tüm geçiş yetkileri otomatik olarak geri alınabilmektedir.

İlgili Entegrasyon aşamaları aşağıda sırası ile belirtilmiştir.

 • ►Firmanızca kullanılan İnsan Kaynakları yazılımı tarafımıza personel bölüm, özlük ve izin bilgilerin yer aldığı bir Web servis ve ya SQL View oluşturmaları gerekmektedir
 • ►Bionet Personel Yönetim yazılımı ilgili insan kaynakları yazılımı ile entegrasyonu sağladıktan sonra aşağıdaki SAP entegrasyonlarını sağlayacaktır.

 

1.Personel Yönetim Entegrasyonu

 • İnsan kaynaklarına girilen bir personelin Sicil unique olmak üzere Ad, Soyad, bölüm, departman, birim vb., başlangıç tarihi alanları bionet tarafından alınarak kartlı geçiş sistemde oluşturmaktadır.
 • Opsiyonel olarak personele standart yetki atanabilir (Örn: Turnikeler yetki – yemekhane yetki vb.)
 • Opsiyonel olarak personele departman ve bölümlere göre yetki atanabilir, (Örn: Departmanı Bilgi işlem personellerine (Turnikeler Yetki, Yemekhane Yetki, Bilgi İşlem Kapıları Yetki) (Örn: Departmanı İnsan Kaynakları Olan personellere (Turnikeler Yetki, İnsan Kaynakları Kapıları Yetki)
 • Opsiyonel olarak personeller kendi içerisinde gruplandırılabilir (Örn: Personel – Tedarikçi –Stajyer)
 • Kartlı geçiş sisteminde oluşturulan personellere güvenlik departmanı kart numarası girdikten sonra ilgili personeller geçişlerini sağlayabilecektir.
 • İnsan Kaynakları bir personelin kendi sistemlerinden iş hakkını sonlandırdığında bu personel otomatik olarak kartlı geçiş sisteminden silinir hale gelecek ve olası bir güvenlik açığını engelleyecektir.

2.Personel İzin Entegrasyonu

 • İnsan kaynakları yazılımına bir personelin izin bilgisi girildiğinde, Bionet tarafından alınacak günlük, aylık ve ya haftalık raporlarda ilgili personel o gün Mazeretsiz olarak gelmedi değil de, atanan izin adı görülecek şekilde son kullanıcıya raporlama yapılacaktır.

3.Veri Aktarımı

 • İnsan kaynakları yazılımına personellerin ham hareket, günlük, aylık çalışma, fazla, eksik, dışarıda çalışma süreleri istenilen şekilde günlük ve ya anlık olarak ilgili insan kaynakları yazılımına aktarılabilmektedir

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin!

asd